Manuel Villalobos - insolvenční právo

Advokát a insolvenční správce.

+420 727 855 499

JUDr. Manuel Villalobos

Manuel je vedoucím naší kanceláře v Praze. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a za jeho diplomovou práci obhájenou na Katedře životního prostředí mu byla udělena prestižní environmentální Cena Josefa Vavrouška. Na téže fakultě následně získal titul JUDr. V advokacii se pohybuje od roku 2006, kdy nejprve jako praktikant a po ukončení studií i jako advokátní koncipient čerpal zkušenosti v pražské advokátní kanceláři zabývající se generální praxí. Na podzim roku 2013 složil advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm výtečně a do doby, než se připojil k naší advokátní kanceláři, působil jako samostatný advokát.

Jeho specializací je především insolvenční právo, což zúročil složením zkoušky insolvenčního správce na jaře 2014. Dále se věnuje především vymáhání pohledávek, právu nemovitostí a obecné občanskoprávní a obchodněprávní agendě včetně zastupování klientů v soudních a správních řízeních.