floder_300x300

420 587 407 086

Mgr. Martin Floder

Martin je absolventem PF UP Olomouc. Právník advokátní kanceláře DOHNAL PERTOT SLANINA.

Po absolutoriu pracoval pro státní příspěvkovou organizaci, pro kterou zpracovával agendu týkající se veřejných zakázek a sepisování právních dokumentů. Následně nastoupil jako advokátní koncipient do pražské advokátní kanceláře, kde se věnoval převážně problematice občanského a správního práva a oblasti finančního trhu. Studoval rovněž ve Spojených státech amerických, hovoří proto plynně anglicky.

Pro právní pomoc volejte 587407086, nebo navštivte advokátní kancelář DOHNAL PERTOT SLANINA na Palackého 21, Olomouc.