Mgr. Jakub Oliva, právník v Olomouci

Právník na pracovní právo.

+420 732 441 267

Mgr. Jakub Oliva

Jsem advokát na pracovní právo v Olomouci, který spolupracuje s advokátní kanceláří ARROWS, která je od 1.1.2018 právním nástupcem DOHNAL, PERTOT, SLANINA, advokátní kancelář. Nyní mám tedy rozšířené možnosti působení v pracovním právu po celé Evropě.

Jsem advokát úzce profilovaný na pracovní právo. Za sebou mám několik úspěšných kontrol inspekce práce, stejně tak jednání s odbory a soudní řízení týkající se pracovního práva od výpovědí, přes mzdy, pracovní úrazy až po spory z kolektivního vyjednávání. Pracovní právo je mojí zálibou a na mojí práci je to vidět. Pracovní právo je každodenní náplní mé práce.

Poskytuji konzultace zaměstnancům při pracovních úrazech a výpovědích a stejně tak umím pracovat i pro zaměstnavatele, kdy mými klienty jsou i společnosti s více než pěti sty zaměstnanci. Pravidelně pracovní právo školím.

Jelikož se pracovním právem zabývám denně, mohu poskytnout konzultace i v oblastech, které nejsou pro běžné právníky jednoduché.

Co umím nejlépe:

– pracovní právo
– odbory, pracovní úrazy
– odměňování manažerů, souběh funkcí
– inspekce práce, inspekce bezpečnosti práce
– pracovní a kolektivní smlouvy

Mezi oblasti, se kterými Vám mohu pomoci, patří především:

– revize pracovních dokumentů a jejich optimalizace pro bezchybný vnitřní chod firmy (pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, mzdové směrnice, předpisy v oblasti BOZP aj.)
– návrhy a revize kolektivních smluv
– změny a skončení pracovního poměru (dohody, výpovědi, okamžité zrušení apod.)
– právní poradenství a zastupování před orgány inspekce práce
– zastupování firem při jednání s odborovými organizacemi a odborovými svazy
– zastupování v případě pracovního úrazu zaměstnance
– komplexní právní poradenství agenturám práce (založení, nastavení spolupráce s uživatelem, odpovědnost, pojištění aj.)
– nastavení spolupráce mezi podnikateli (vyloučení nařčení ze švarcsystému)
– nastavení optimálních systémů odměňování manažerů a vedoucích zaměstnanců
– konkurenční doložky a ochrana obchodního tajemství, kvalifikační dohody
– veškeré pracovní soudní spory (odstupné, neplatné skončení pracovního poměru, dlužná mzda, diskriminace)

Ocenění:

Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 a 2016
Global law experts – recommended law firm

Přečtěte si, o čem jsem psal a v čem se vyznám:

Jak se bránit účelově založeným odborovým organizacím?

Osobní odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným. 

Úvaha nad právem odborově se organizovat a jeho možným zneužitím.

Kdy vlastně odpovídá zaměstnanec svému zaměstnavateli za škodu? 

Transparentnost odborových organizací. 

Smluvní pokuty, všeobecné obchodní podmínky a ochrana spotřebitele.  

K otázce existence či neexistence kolektivního sporu při určení zprostředkovatele.

Vliv dočasné pracovní neschopnosti na délku trvání výpovědní doby.

O výhodách i nevýhodách mzdového výměru.

Výplata mzdy při úmrtí zaměstnance. 

Zobrazit profil: Mgr. Jakub Oliva