_mvm2401

Specialista na sporná řízení, nemovitosti a fotbalové právo.

+420 493 814 900

Mgr. Michal Koutník

Jsem právníkem vykonávajícím generální praxi. Při ní se nejčastěji setkávám s agendou sporů ze závazkových právních vztahů a korporátním právem. Mým speciálním oborem, kterému se věnuji, je oblast fotbalového práva,  ke kterému mám jakožto aktivní fotbalový rozhodčí velmi osobní vztah.

Profilace:

– sporná řízení

– fotbalové právo

– právo nemovitostí

 

Zobrazit profil: Mgr. Michal Koutník