S rokem 2018 přichází pro naši společnost a naši vzájemnou spolupráci významné změny. V rámci zkvalitňování našich služeb a zlepšování pro-klientského přístupu jsme se rozhodli pro spojení tří advokátních kanceláří a připojení dalších partnerských společností z oblastí daní, dotací a řešení rizik. DOHNAL PERTOT SLANINA se od 1.1.2018 mění na ARROWS advokátní kancelář, s.r.o. 

Ta je samostatnou částí ARROWS advisory group – poradenské skupiny, která pro klienty komplexně řeší právodaně a účetnictví, dotace a prevenci rizik pod jednou střechou.

Rádi se s Vámi sejdem v Olomouci, Hradci Králové, či Praze.

Obchodní právo

Poskytujeme kompletní, kvalifikované a rychlé služby v oblasti obchodního práva. Klientům pomáháme při uzavírání a připomínkování smluv, vymáhání pohledávek z nich, ale i soudních sporech.

Samozřejmostí je naše činnost v oblasti korporátního práva. Společnosti umíme samozřejmě založit, ale i fúzovat a měnit. Velmi aktuální je i ochrana před šikanózními nároky z náhrady škody vůči staturárním orgánům. Oblast obchodního práva je královskou disciplínou naší advokátní kanceláře, kdy nemáme problém i se složitějšími věcmi, jako jsou spory z akcionářských dohod, či jakékoli spory týkající se vytěsňování akcionářů. Umíme zvyšovat základní kapitál, převádět podíly, upravovat kmenové listy. Korporátní právo nás baví a děláme ho často.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.

JUDr.  Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
+420 608 566 224
dohnal@arws.cz

JUDr. Lukáš Slanina

JUDr. Lukáš Slanina
+420 608 484 843
slanina@akdps.cz

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

info@akdps.cz

Mgr. Ludvík Novotný

Mgr. Ludvík Novotný
+420 775 196 789
novotny@akdps.cz

JUDr. Manuel Villalobos

JUDr. Manuel Villalobos
+420 727 855 499
villalobos@akdps.cz

Mgr. Jan Medek

Mgr. Jan Medek
+420 777 990 736
medek@akdps.cz

Občanské právo

Oblast občanského práva je naší další specialitou. To i proto, že naši právníci školili cca 100 školení o novém občanském zákoníku a této problematice se stále věnují. Umíme pomoci s vypořádáním spoluvlastnictví, převodem nemovitosti, uplatnění vad, ale i dalšími soukromoprávními nároky. Umíme veškeré smlouvy a dokážeme poradit triky, které Vám ušetří peníze.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.

Mgr. Tomáš Pertot

Mgr. Tomáš Pertot
+420 724 924 740
pertot@akdps.cz

JUDr.  Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
+420 608 566 224
dohnal@arws.czMgr. Ludvík Novotný

Mgr. Ludvík Novotný
+420 775 196 789
novotny@akdps.cz

JUDr. Manuel Villalobos

JUDr. Manuel Villalobos
+420 727 855 499
villalobos@akdps.cz

Mgr. Jan Medek

Mgr. Jan Medek
+420 777 990 736
medek@akdps.cz

GDPR

Naše kancelář pracuje jako konzultatnt a pověřenec (data protection officer) v oblasti GDPR. Pro naše klienty připravujeme analýzy z oblasti nakládání s osobními údaji. Chystali jsme několik interních směrnic a pravidel, stejně jako právních stanovisek. Pro naše klienty připravujeme komplexní řešení od posouzení rizikovosti zpracování, přes interní audity, až po následné konzultace a pravidelná školení.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.

JUDr.  Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
+420 608 566 224
dohnal@arws.czPrávo IT

Jednou z velmi důležitých oblastí naší advokátní kanceláře je právo duševního vlastnictví. Píšeme licenční smlouvy na programy, obchodní podmínky pro novinářské weby, řešíme právo softwarové i ochranné známky. Umíme vyřešit projekty softwarového vývoje. Jsme autory publikace Právo duševního vlastnictví ve vědě a výzkumu. Jeden z našich partnerů je Mentorem věděcko-technického parku v Olomouci.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.

Mgr. Jan Medek

Mgr. Jan Medek
+420 777 990 736
medek@akdps.cz

JUDr.  Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
+420 608 566 224
dohnal@arws.cz

Konkurzní a insolvenční právo

Ať už potřebujete podat insolvenční návrh, nebo přihlásit svou pohledávku, umíme Vám pomoci. Oblast insolvenčního práva má stále stoupající tendenci a vymáhání pohledávek se přesouvá právě do této oblasti. Umíme poradit i ve složitějších otázkách, tedy např. žalovat, ale i hájit v incidenčních sporech. Pracujeme pro insolvenční správce, ale i pro obchodní subjekty, které hájí své zájmy. Naše advokátní kancelář tuto oblast činnosti v poslední době velmi rozšiřuje. Poskytujeme kompletní projektové poradenství pro hladký průchod insolvencí.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.

JUDr. Lukáš Slanina

JUDr. Lukáš Slanina
+420 608 484 843
slanina@akdps.cz

JUDr. Manuel Villalobos

JUDr. Manuel Villalobos
+420 727 855 499
villalobos@akdps.cz

Správní právo

V oblasti správního práva si naše advokátní kancelář vytvořila unikátní know-how. Povedlo se nám např. vyloučit všechny členy přestupkové komise pro podjatost, několikrát jsme odložili vykonatelnost správního rozhodnutí, umíme bránit proti krácení dotace. Zastupujeme ve správním řízení, ale i před správními soudy. Zabýváme se primárně oblastmi veřejných zakázek, inspekce práce a pracovního práva obecně, ale i právem stavebním. Oblast správního práva je natolik široká, že pro konkrétnější informaci bude samozřejmě lepší individuální konzultace.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.

Mgr. Jan Medek

Mgr. Jan Medek
+420 777 990 736
medek@akdps.cz

Mgr. Miroslav Galvas

Mgr. Miroslav Galvas
605265802
galvas@akdps.cz

Trestní právo

V oblasti trestního práva se zaměřujeme na větší případy, zvláště z oblasti hospodářské kriminality a majetkových trestných činů. Prakticky veškeré případy konzultuje náš specializovaný tým. Můžeme s Vámi jít na podání vysvětlení, výslech, či Vás obhajovat při hlavním líčení. Aspekty práva trestního řešíme dnes v advokátní kanceláři samozřejmě i v obchodních věcech. Trestní právo řešíme primárně v Hradci Králové a v Olomouci v naší advokátní kanceláři.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.

Mgr. Tomáš Pertot

Mgr. Tomáš Pertot
+420 724 924 740
pertot@akdps.cz

Mgr. Jan Medek

Mgr. Jan Medek
+420 777 990 736
medek@akdps.cz

JUDr.  Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
+420 608 566 224
dohnal@arws.cz

Mgr. Miroslav Galvas

Mgr. Miroslav Galvas
605265802
galvas@akdps.cz

Právo nemovitostní

Právo nemovitostí činí jednu z nejširších činností naší advokátní kanceláře. Převáděli a budovali jsme bytové komplexy, stejně tak pracujeme pro realitní kanceláře, ale i individuální subjekty, které zajímá advokátní úschova. Převáděli jsme domy v hodnotách několika desítek milionů korun, ale samozřejmě vypracováváme i smlouvy na byty za dostupné ceny. Samozřejmostí je oblast Due diligence (prověření nabývacích titulů a právních vztahů k nemovitostem) a Transakční poradenství (způsob převodu, sepis listin). Implementujeme zákonné změny do realitních smluv.

Průběžně řešíme nájemní smlouvy pro větší komerční prostory a spory s jejich nájemníky. Vymáháme ovšem i nemravně vylákané rezervační zálohy. Psali jsme několikrát o zprostředkovatelské smlouvě, ještě než byl v účinnosti nový občanský zákoník. Školili jsme a školíme realitní makléře, kterým poskytujeme kvalitní a rychlý právní servis. Jelikož máme velký tým advokátní kanceláře, umíme realitní  smlouvy do 24 hodin.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.

 

JUDr. Lukáš Slanina

JUDr. Lukáš Slanina
+420 608 484 843
slanina@akdps.cz

Mgr. Tomáš Pertot

Mgr. Tomáš Pertot
+420 724 924 740
pertot@akdps.cz

JUDr.  Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
+420 608 566 224
dohnal@arws.cz

Mgr. Ludvík Novotný

Mgr. Ludvík Novotný
+420 775 196 789
novotny@akdps.cz

JUDr. Manuel Villalobos

JUDr. Manuel Villalobos
+420 727 855 499
villalobos@akdps.cz

Mgr. Jan Medek

Mgr. Jan Medek
+420 777 990 736
medek@akdps.cz

Soudní řízení / rozhodčí řízení

Podnikatele, ale i fyzické osoby zastupujeme v soudních sporech, které se primárně týkají obchodních věcí, zaplacení dlužných částek, nebo nemovitostí. Oblast soudního práva byla i tématem on-line semináře, který jsme na vyžádání natočili pro společnost EPRAVO.CZ. Ukázku naleznete zde.

Soudní spor nenabízíme klientům jako prioritu, ale pouze jako jednu z fází řešení sporu, kdy při řešení litigací pracujeme i s mimosoudními postupy v úzké spolupráci s managementem, klientem. Vždy hledáme vhodná a cenově dostupná řešení. V určitých oblastech nabízíme i odměnu na bázi podílu z úspěchu. Nabízíme Vám kvalifikované zastoupení v soudním sporu. Jsme největší kancelář v regionu, proto řešení volí vždy tým právníků.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.

JUDr. Lukáš Slanina

JUDr. Lukáš Slanina
+420 608 484 843
slanina@akdps.cz

Mgr. Tomáš Pertot

Mgr. Tomáš Pertot
+420 724 924 740
pertot@akdps.cz

JUDr.  Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
+420 608 566 224
dohnal@arws.cz

Mgr. Ludvík Novotný

Mgr. Ludvík Novotný
+420 775 196 789
novotny@akdps.cz

Mgr. Jan Medek

Mgr. Jan Medek
+420 777 990 736
medek@akdps.cz

Rodinné právo

Rodinné právo je klasickou disciplínou naší advokátní kanceláře. Rozvod v Olomouci nebo rozvod v Hradci Králové je náš denní chleba. S ohledem na velikost našeho týmu můžeme naše zkušenosti sdílet s ostatními kolegy a porovnat je s dalšími případy. Řešíme vše okolo rodinného práva od rozvodu manželství (žádost o rozvod, zastupování v rozvodovém řízení), společné jmění manželů (zúžení SJM, rozšíření SJM, vypořádání SJM) po problematiku péče a vyživovací povinnosti (výživné na dítě, výživné na manžela/ku).

Otázky rodinného práva se snažíme vyřešit co nejrychleji, protože si uvědomuje, že jakékoliv jejich řešení je pro všechny zúčastněné nepříjemné a stresující. Klientovi radíme, jak celým řízením projít. Několikrát jsme dosáhli svěření dítěte do péče otce či střídavou výchovu, ale vždy se snažíme nalézt dlouhodobě udržitelné řešení pro klienta i pro dítě.. Pomůže Vám advokátní kanceláři v Olomouci, Hradci Králové či Letohradě.

Přečtěte si náš návod o tom, jak se rozvést.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.Mgr. Ludvík Novotný

Mgr. Ludvík Novotný
+420 775 196 789
novotny@akdps.cz

Mgr. Jan Medek

Mgr. Jan Medek
+420 777 990 736
medek@akdps.cz

Mgr. Lukáš Fiedler

Mgr. Lukáš Fiedler
+420 604 343 229
fiedler@akdps.cz

Pracovní právo

Pracovní právo opravdu umíme. Pracovní právo je totiž v popředí činnosti našich právníků. Naše advokátní kancelář se totiž na pracovní právo specializuje. Řešíme pracovní kontroly i soudní spory, které se pracovního práva týkají, včetně pracovních úrazů. Zakládali jsme agentury práce, vymáhali náhradu škody po zaměstnancích, opravovali nesprávně vypracované rozvázání pracovního poměru. Detailně sledujeme judikaturu pracovního práva, což nám dává konkurenční výhodu. Málokterá kancelář se totiž pracovnímu právu věnuje podrobně a denně. Řešíme manažerské smlouvy, opravujeme nesprávně vyhotovené mzdové výměry a zajišťujeme smluvní zajištění krátkodobých zaměstnanců (sezónní výpomoci atd.).

Neustále konzultujeme pracovní úrazy, nároky zaměstnanců při výpovědi, veškeré pracovní dokumenty, či nároky manažerů při ukončení spolupráce. Pravidelně pracovní právo školíme.

Jedním z nejčastějších pochybení (nových) klientů, se kterým se setkáváme je situace, kdy klient přichází až v průběhu pracovní kontroly, kdy je např. již hotový protokol o výsledku kontroly. Ten sice lze napadat, je ovšem jednodušší, pokud se problémy řeší preventivně. To je samozřejmě i levnější. To samé platí v situaci, kdy je již zaměstnanci dána výpověď.

Zastupujeme ve správním řízení v prvním stupni, i před Odvolacím orgánem Státního úřadu inspekce práce. Řešíme i dotační poradenství v oblasti státní politiky zaměstnanosti a napadáme správní rozhodnutí kontrol.

Celkem pravidelně řešíme i záležitosti odborů, včetně kolektivního vyjednávání.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.

JUDr.  Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
+420 608 566 224
dohnal@arws.cz

Mgr. Jakub Oliva

Mgr. Jakub Oliva
+420 732 441 267
info@akdps.cz

Sportovní právo

Sepisujeme smlouvy v oblasti sportovního práva (hráčské smlouvy, přestupy a hostování profesionálních sportovců, pojištění, sponzoring a reklama atd.). Zastupujeme ve sportovních arbitrážích. Vymáháme dlužné odměny sportovců po sportovních klubech.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.

JUDr. Lukáš Slanina

JUDr. Lukáš Slanina
+420 608 484 843
slanina@akdps.cz

Mgr. Michal Koutník

Mgr. Michal Koutník
+420 493 814 900
koutnik@akdps.cz

Mgr. František Bárta

Mgr. František Bárta
+420 493 814 900
barta@akdps.cz

Ing. Pavel Orel

Ing. Pavel Orel
+420 605 134 409
orel@akdps.cz

Veřejné zakázky

Naši právníci pravidelně řeší problematiku veřejných zakázek. A to ať už v oblasti administrace, či zastupování před ÚOHS. Klientům poskytujeme právní služby v celém rozsahu této oblasti právních služeb. Pravidelně řešíme dotační poradenství, od nejvhodnější formy zadávacího řízení, po doporučení postupu uchazeče o veřejnou zakázku. Pravidelně o této problematice školíme a samozřejmě jsme připraveni na nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Na rozdíl od ostatních umíme řešit i spory z veřejnoprávních smluv, včetně navazujících soudních řízení. Řešíme korekce i vyhledávání vhodných dotačních titulů.

Pro právní služby volejte 800 770 888, nebo přímo některému z našich právníků.

Mgr. Jan Medek

Mgr. Jan Medek
+420 777 990 736
medek@akdps.cz

JUDr.  Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
+420 608 566 224
dohnal@arws.cz