Kategorie: Právní aktuality

V této sekci naleznete informace ze světa práva a další novinky, které se týkají novinek ze světa práva, legislativy a dalších záležitostí. Zkrátka veškeré právní aktuality.

Zamýšlení nad správností „Společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele“

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj vydal tzv. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele (dále jen „Společné stanovisko“). Toto Společné stanovisko je pak uveřejněno na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v sekci Veřejné zakázky / Výkladová stanoviska a metodiky a bylo aktualizováno k datu 4. 10. 2016.

Jak se bránit proti vracení dotací?

Obrana proti krácení dotací není častým institutem a věnuje se mu kvalifikovaně pouze několik advokátních kanceláří. Uchazeči se totiž leckdy vůbec nesnaží zvrátit pro ně nepříznivé následky a pokud ano, leckdy tak činí nekvalifikovaně. Jaké mohou být některé argumenty při obraně?

Výplata podílu na zisku obchodních společností

Problematiku obchodních korporací upravuje od 1. 1. 2014 zákon o obchodních korporacích (z. č. 90/2012 Sb., dále jen „ZOK“), který v tento den nabyl účinnosti společně s občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb.).

Jak řešit urážky na Facebooku?

Jak řešit urážky na Facebooku? Jak postupovat v situaci, kdy o Vás, ať už více či méně blízký známý, sděluje skutečnosti, které se ani v nejmenším nezakládají na pravdě nebo jsou to pravdy poněkud pokroucené?

Jak dát výpověď zaměstnanci?

Pokud jako zaměstnavatel přemýšlíte, jak dát některému ze svých zaměstnanců výpověď, pak je tento článek určen právě Vám.

Jak zrušit výživné u zletilého?

Zrušit výživné u zletilého lze několika způsoby. Trvání vyživovací povinnosti není limitováno dosažením zletilosti, tedy osmnáctým rokem, ani dovršením věku 26 let, jak se mnohdy veřejnost mylně domnívá, nekončí ani ukončením studia. Teoreticky vzato, pokud není již dospělé dítě schopno samo se živit, končí vyživovací povinnost k němu jeho smrtí nebo smrtí povinných rodičů.

Jak založit spolek?

Založení spolku je jednoduchý a finančně nenáročný proces. Odpověď na to, jak spolek založit, nám dává občanský zákoník. Ten stanovuje hned dva možné postupy – shodou zakladatelů na obsahu stanov, nebo usnesením ustavující schůze. V obou případech musejí být zakladateli minimálně tři osoby vstupující dobrovolně do spolku na základě společného zájmu.

Co mám dělat jako obviněný?

Jako obviněný máte nejen povinnosti z trestního řízení vyplývající, ale máte i svá práva, kterých není pomálu. V tomto článku se o Vašich právech můžete dozvědět více.