Kategorie: Právní aktuality

V této sekci naleznete informace ze světa práva a další novinky, které se týkají novinek ze světa práva, legislativy a dalších záležitostí. Zkrátka veškeré právní aktuality.

Práva kvalifikovaných akcionářů

Práva kvalifikovaných akcionářů uvádí občanský zákoník v ustanoveních § 365 až 372. Oproti základním oprávněním každého akcionáře náleží kvalifikovaným akcionářům v souvislosti s jejich postavením ve společnosti několik specifických práv.

Zamýšlení nad správností „Společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele“

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj vydal tzv. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele (dále jen „Společné stanovisko“). Toto Společné stanovisko je pak uveřejněno na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v sekci Veřejné zakázky / Výkladová stanoviska a metodiky a bylo aktualizováno k datu 4. 10. 2016.

Poškozený a náhrada škody

Poškozený, tedy osoba, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo na jejíž úkor se pachatel trestného činu obohatil, má v trestním řízení určitá oprávnění.

Jak se bránit proti vracení dotací?

Obrana proti krácení dotací není častým institutem a věnuje se mu kvalifikovaně pouze několik advokátních kanceláří. Uchazeči se totiž leckdy vůbec nesnaží zvrátit pro ně nepříznivé následky a pokud ano, leckdy tak činí nekvalifikovaně. Jaké mohou být některé argumenty při obraně?

Výplata podílu na zisku obchodních společností

Problematiku obchodních korporací upravuje od 1. 1. 2014 zákon o obchodních korporacích (z. č. 90/2012 Sb., dále jen „ZOK“), který v tento den nabyl účinnosti společně s občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb.).

Jak řešit urážky na Facebooku?

Jak řešit urážky na Facebooku? Jak postupovat v situaci, kdy o Vás, ať už více či méně blízký známý, sděluje skutečnosti, které se ani v nejmenším nezakládají na pravdě nebo jsou to pravdy poněkud pokroucené?

Jak dát výpověď zaměstnanci?

Pokud jako zaměstnavatel přemýšlíte, jak dát některému ze svých zaměstnanců výpověď, pak je tento článek určen právě Vám.