Kategorie: Právní aktuality

V této sekci naleznete informace ze světa práva a další novinky, které se týkají novinek ze světa práva, legislativy a dalších záležitostí. Zkrátka veškeré právní aktuality.

Nároky z pracovního úrazu

Nároky z pracovního úrazu. Pokud se Vám stal pracovní úraz, tak jste povinni to bezodkladně oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci…

Výmaz trestu z rejstříku trestů

Výmaz trestu z rejstříku trestů. Pokud jste byli v minulosti odsouzeni za spáchání trestného činu, nyní jste již na svobodě a vedete řádný život, respektive se snažíte úspěšně zařadit do společnosti, může Vás ve vaší snaze výrazně limitovat fakt, že nemáte tzv. „čistý trestní rejstřík.“

GDPR směrnice

Jedním z institutů, které slouží k naplnění účelu GDPR jsou i vnitropodnikové směrnice. Co by měly obsahovat?

Je v GDPR nutné šifrování?

GDPR je v Olomouci velké téma. Musí správce vždy používat šifrování a pseudonymizaci, nebo může za IT řešení ušetřit?

Práva kvalifikovaných akcionářů

Práva kvalifikovaných akcionářů uvádí občanský zákoník v ustanoveních § 365 až 372. Oproti základním oprávněním každého akcionáře náleží kvalifikovaným akcionářům v souvislosti s jejich postavením ve společnosti několik specifických práv.

Zamýšlení nad správností „Společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele“

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj vydal tzv. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele (dále jen „Společné stanovisko“). Toto Společné stanovisko je pak uveřejněno na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v sekci Veřejné zakázky / Výkladová stanoviska a metodiky a bylo aktualizováno k datu 4. 10. 2016.

Poškozený a náhrada škody

Poškozený, tedy osoba, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo na jejíž úkor se pachatel trestného činu obohatil, má v trestním řízení určitá oprávnění.