Kategorie: Právní aktuality

V této sekci naleznete informace ze světa práva a další novinky, které se týkají novinek ze světa práva, legislativy a dalších záležitostí. Zkrátka veškeré právní aktuality.

Je v GDPR nutné šifrování?

GDPR je v Olomouci velké téma. Musí správce vždy používat šifrování a pseudonymizaci, nebo může za IT řešení ušetřit?

Práva kvalifikovaných akcionářů

Práva kvalifikovaných akcionářů uvádí občanský zákoník v ustanoveních § 365 až 372. Oproti základním oprávněním každého akcionáře náleží kvalifikovaným akcionářům v souvislosti s jejich postavením ve společnosti několik specifických práv.

Zamýšlení nad správností „Společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele“

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj vydal tzv. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele (dále jen „Společné stanovisko“). Toto Společné stanovisko je pak uveřejněno na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v sekci Veřejné zakázky / Výkladová stanoviska a metodiky a bylo aktualizováno k datu 4. 10. 2016.

Poškozený a náhrada škody

Poškozený, tedy osoba, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo na jejíž úkor se pachatel trestného činu obohatil, má v trestním řízení určitá oprávnění.

Jak se bránit proti vracení dotací?

Obrana proti krácení dotací není častým institutem a věnuje se mu kvalifikovaně pouze několik advokátních kanceláří. Uchazeči se totiž leckdy vůbec nesnaží zvrátit pro ně nepříznivé následky a pokud ano, leckdy tak činí nekvalifikovaně. Jaké mohou být některé argumenty při obraně?

Výplata podílu na zisku obchodních společností

Problematiku obchodních korporací upravuje od 1. 1. 2014 zákon o obchodních korporacích (z. č. 90/2012 Sb., dále jen „ZOK“), který v tento den nabyl účinnosti společně s občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb.).